Casa Consistorial (Camprodon, Girona)
L'estil de la Casa de la Vila, on es troba l'Ajuntament de Camprodon, és protagonitzat pel gòtic civil català i es veu representat en la seva excepcional façana.
En els seus orígens, el verguero era el representant real a Camprodon des de l'època medieval, mentre que simultàniament es va gestar un govern municipal representat per tres cònsols, designats anualment pels dirigents sortints.
Municipi: Camprodó
Província: Girona
CCAA: Catalunya
Casa Consistorial (Camprodon, Girona)
L'estil de la Casa de la Vila, on es troba l'Ajuntament de Camprodon, és protagonitzat pel gòtic civil català i es veu representat en la seva excepcional façana.
En els seus orígens, el verguero era el representant real a Camprodon des de l'època medieval, mentre que simultàniament es va gestar un govern municipal representat per tres cònsols, designats anualment pels dirigents sortints.
Municipi: Camprodó
Província: Girona
CCAA: Catalunya

Casa Consistorial de Camprodon

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, España

L'estil de la Casa de la Vila, on es troba l'Ajuntament de Camprodon, és protagonitzat pel gòtic civil català i es veu representat en la seva excepcional façana.
En els seus orígens, el verguero era el representant real a Camprodon des de l'època medieval, mentre que simultàniament es va gestar un govern municipal representat per tres cònsols, designats anualment pels dirigents sortints.