Casa dels Balbs (Sant Pau, Girona)
La Casa dels Balbs és una obra de Santa Pau (Garrotxa) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
És un edifici de planta rectangular amb una teulada a doble vessant. Els elements més destacables són l'emmarcat del balcó i el finestral de la rectoría, d'un gòtic molt simple amb l'escut dels Balbs.
Els individus de la família Balbs van ser durant molts anys procuradors dels barons, per això la casa està situada al costat del castell.

Municipi: Sant Pau
Província: Girona
CCAA: Catalunya
Casa dels Balbs (Sant Pau, Girona)
La Casa dels Balbs és una obra de Santa Pau (Garrotxa) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
És un edifici de planta rectangular amb una teulada a doble vessant. Els elements més destacables són l'emmarcat del balcó i el finestral de la rectoría, d'un gòtic molt simple amb l'escut dels Balbs.
Els individus de la família Balbs van ser durant molts anys procuradors dels barons, per això la casa està situada al costat del castell.

Municipi: Sant Pau
Província: Girona
CCAA: Catalunya

Casa dels Balbs

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-75, 08038 Barcelona, España

La Casa dels Balbs és una obra de Santa Pau (Garrotxa) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
És un edifici de planta rectangular amb una teulada a doble vessant. Els elements més destacables són l'emmarcat del balcó i el finestral de la rectoría, d'un gòtic molt simple amb l'escut dels Balbs.
Els individus de la família Balbs van ser durant molts anys procuradors dels barons, per això la casa està situada al costat del castell.