Casa de Nínca (Úbeda, Jaén)
Úbeda és una població situada a Jaén que va ser declarada Patrimoni Històric de la Humanitat el 2003.
Actualment, la Casa de Nínca és anomenada la Casa dels Padilla, situat al carrer Padilla de la localitat d'Úbeda.
Al Poble Espanyol està representada la plaça de la Hermandad on es recrea una placeta típica andalusa.

Municipi: Úbeda
Província: Jaén
CCAA: Andalusia
Casa de Nínca (Úbeda, Jaén)
Úbeda és una població situada a Jaén que va ser declarada Patrimoni Històric de la Humanitat el 2003.
Actualment, la Casa de Nínca és anomenada la Casa dels Padilla, situat al carrer Padilla de la localitat d'Úbeda.
Al Poble Espanyol està representada la plaça de la Hermandad on es recrea una placeta típica andalusa.

Municipi: Úbeda
Província: Jaén
CCAA: Andalusia

Casa de Nínca

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, España

Úbeda és una població situada a Jaén que va ser declarada Patrimoni Històric de la Humanitat el 2003.
Actualment, la Casa de Nínca és anomenada la Casa dels Padilla, situat al carrer Padilla de la localitat d'Úbeda.
Al Poble Espanyol està representada la plaça de la Hermandad on es recrea una placeta típica andalusa.