Casa del Marqués de la Floresta (Tàrrega, Lleida)
La Casa del Marquès de la Floresta va ser construït durant el segle XIII per la família Ardévol i està situat a Tàrrega. És un dels exemplars més notables de l'arquitectura civil catalana d'estil romànic.
Al principi, es va construir per fer la funció d'un hospital, però durant el segle XII va passar a les mans de marquesos i les seves famílies. L'any 1940 es va enderrocar i les seves pedres les van guardar al cementiri de la ciutat.
Durant l'any 1955, l'Ajuntament va cedir a la Mútua Patronal de Tàrrega la façana del palau perquè es reconstruís en un edifici del carrer del Carme, lloc exacte on havia estat el Palau.
Municipi: Tàrrega
Província: Lleida
CCAA: Catalunya
Casa del Marqués de la Floresta (Tàrrega, Lleida)
La Casa del Marquès de la Floresta va ser construït durant el segle XIII per la família Ardévol i està situat a Tàrrega. És un dels exemplars més notables de l'arquitectura civil catalana d'estil romànic.
Al principi, es va construir per fer la funció d'un hospital, però durant el segle XII va passar a les mans de marquesos i les seves famílies. L'any 1940 es va enderrocar i les seves pedres les van guardar al cementiri de la ciutat.
Durant l'any 1955, l'Ajuntament va cedir a la Mútua Patronal de Tàrrega la façana del palau perquè es reconstruís en un edifici del carrer del Carme, lloc exacte on havia estat el Palau.
Municipi: Tàrrega
Província: Lleida
CCAA: Catalunya

Casa del Marqués de la Floresta

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-27, 08038 Barcelona, España

La Casa del Marquès de la Floresta va ser construït durant el segle XIII per la família Ardévol i està situat a Tàrrega. És un dels exemplars més notables de l'arquitectura civil catalana d'estil romànic.
Al principi, es va construir per fer la funció d'un hospital, però durant el segle XII va passar a les mans de marquesos i les seves famílies. L'any 1940 es va enderrocar i les seves pedres les van guardar al cementiri de la ciutat.
Durant l'any 1955, l'Ajuntament va cedir a la Mútua Patronal de Tàrrega la façana del palau perquè es reconstruís en un edifici del carrer del Carme, lloc exacte on havia estat el Palau.