Casa del Sol (Cáceres, Cáceres)
La Casa del Sol o dels Solís és una de les construccions més notables del recinte històric de la ciutat de Càceres. La casa és d'estil gòtic, va ser construïda durant el segle XV i reformada al XVI.
Pel que fa a la façana, destaca l'escut familiar, un sol amb rostre humà del qual parteixen 16 llamps.
Actualment posseeix un important arxiu amb documents d'Amèrica i les Filipines.
Municipi: Càceres
Província: Càceres
CCAA: Extremadura
Casa del Sol (Cáceres, Cáceres)
La Casa del Sol o dels Solís és una de les construccions més notables del recinte històric de la ciutat de Càceres. La casa és d'estil gòtic, va ser construïda durant el segle XV i reformada al XVI.
Pel que fa a la façana, destaca l'escut familiar, un sol amb rostre humà del qual parteixen 16 llamps.
Actualment posseeix un important arxiu amb documents d'Amèrica i les Filipines.
Municipi: Càceres
Província: Càceres
CCAA: Extremadura

Casa del Sol

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, España

La Casa del Sol o dels Solís és una de les construccions més notables del recinte històric de la ciutat de Càceres. La casa és d'estil gòtic, va ser construïda durant el segle XV i reformada al XVI.
Pel que fa a la façana, destaca l'escut familiar, un sol amb rostre humà del qual parteixen 16 llamps.
Actualment posseeix un important arxiu amb documents d'Amèrica i les Filipines.