Palau de los Golfines de abajo (Cáceres, Extremadura)
El Palau de los Golfines de Abajo, declarat Patrimoni de la Humanitat, està ubicat dins del recinte monumental de la ciutat de Càceres.
Hi ha dos palaus, el de dalt i el de baix. En aquest cas, el de Abajo va ser manat a construir a finals del segle XV pels Golfín, una de les famílies nobles amb més poder d'Extermadura.
La porta del Palau és una de les façanes plateresques més boniques de la província.


Municipi: Càceres
Província: Càceres
CCAA: Extremadura
Palau de los Golfines de abajo (Cáceres, Extremadura)
El Palau de los Golfines de Abajo, declarat Patrimoni de la Humanitat, està ubicat dins del recinte monumental de la ciutat de Càceres.
Hi ha dos palaus, el de dalt i el de baix. En aquest cas, el de Abajo va ser manat a construir a finals del segle XV pels Golfín, una de les famílies nobles amb més poder d'Extermadura.
La porta del Palau és una de les façanes plateresques més boniques de la província.


Municipi: Càceres
Província: Càceres
CCAA: Extremadura

Palau de los Golfines de abajo

Avinguda Marquès de Comillas, 27, 08038 Barcelona, España

El Palau de los Golfines de Abajo, declarat Patrimoni de la Humanitat, està ubicat dins del recinte monumental de la ciutat de Càceres.
Hi ha dos palaus, el de dalt i el de baix. En aquest cas, el de Abajo va ser manat a construir a finals del segle XV pels Golfín, una de les famílies nobles amb més poder d'Extermadura.
La porta del Palau és una de les façanes plateresques més boniques de la província.